lördag 3 september 2011
Jag träffade några Kävlingebor som villigt lät sig fotograferas, det tackar jag för...